Ziek melden en verlof

Afwezig wegens ziekte, tandarts- of doktersbezoek

Als uw zoon of dochter niet naar school kan door ziekte dan stelt u de school hiervan vóór 8.30 uur op de hoogte via telefoonnummer 035 8001010. We willen verzuim zo veel mogelijk voorkomen. We gaan er daarom vanuit dat u dokters- en tandartsafspraken, waar mogelijk, buiten schooltijd plant.

Wij werken bij (zorgwekkend) ziekteverzuim met de methodiek M@ZL. Meer informatie hierover vindt u op deze website. 

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet bepaalt dat elke leerling die op school is ingeschreven, de school ook daadwerkelijk bezoekt. De directeur mag bij ‘gewichtige omstandigheden’ verlof geven, maar niet meer dan tien dagen per schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:

  • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners.
  • Huwelijk van familie (eerste/tweede/derde graad) of een 12,5-, 25-, 40- of 50-jarig huwelijksfeest.
  • Verhuizing.
  • Gezinsuitbreiding.
  • Geloofsfeestdagen voor leerlingen, zoals het Suikerfeest.

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen? Dien dan zo vroeg mogelijk een schriftelijk verzoek in bij de directeur. Het formulier hiervoor kunt u hieronder downloaden. Verlof aansluitend aan een reguliere vakantie om zo een vakantie te verlengen is niet toegestaan.