Onderwijs

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs

We leiden op voor een diploma en doorstroom naar regulier (vervolg)onderwijs. Alles wat we doen is erop gericht het zelfinzicht, de zelfsturing en het zelfvertrouwen van onze leerlingen te ontwikkelen in een voor hen voorspelbare omgeving. Dat doen we op basis van de methodiek Geef me de 5, het onderwijsaanbod van IVIO@school en een lesaanbod op het gebied van sociaal-emotioneel leren, burgerschap en bewegen.

Profielen

In de eerste twee leerjaren bieden wij de basisvakken aan op havo-/vwo-niveau. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt, op basis van de overgangsnormering, een keuze gemaakt voor havo of vwo.

Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling een van de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen hun profielvakken. In het pre-examenjaar (havo 4, vwo 5) start iedere leerling met het profielwerkstuk. Ook doet iedere leerling in het pre-examenjaar staatsexamen in het vak maatschappijleer.