Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Onderbouw (t/m leerjaar 3):
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.30 uur.

Bovenbouw (leerjaar 4 en hoger):
maandag t/m vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

Vanaf 15 minuten voor lestijd is de mentor aanwezig in het lokaal en zijn de leerlingen welkom.

Pauzes

Elan College Bussum heeft iedere dag 15 minuten ochtendpauze en 30 minuten middagpauze. Leerlingen mogen zonder begeleiding naar buiten. Ook kunnen zij in de centrale hal pauze houden. Er is daar altijd begeleiding aanwezig.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie: van 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie: van 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: van 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: van 22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: 22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Studiedagen 2023-2024

  • Woensdag 22 november 2023
  • Maandag 18 maart 2024
  • Maandag 3 juni 2024