Aanmelden

Aanmelden voor Elan College Bussum

Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toegelaten mag worden op een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs en geeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

Bij welk samenwerkingsverband een TLV wordt aangevraagd hangt af van uw woonplaats en/of de standplaats van de school waar uw zoon of dochter is ingeschreven. Onze regio heeft het samenwerkingsverband Qinas. Leerlingen binnen deze regio hebben tot 1 juni voorrang bij plaatsing voor het komende schooljaar.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Uw zoon of dochter heeft al een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als u al beschikt over een TLV gespecialiseerd voortgezet onderwijs kunt u contact met ons opnemen om uw kind aan te melden.

 

Uw zoon of dochter heeft nog geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als u nog niet beschikt over een TLV verzorgt de school waar uw kind is ingeschreven de aanvraag hiervan. Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw kind aanmelden op Elan College Bussum. Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school.

Instroommomenten zijn aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie.

Toelating

Elan College Bussum is een plek voor leerlingen die:

  • Een diagnose ASS hebben.
  • Havo- of vwo-advies vanuit basisonderwijs hebben en/of instromen vanuit havo- of vwo-onderwijs, dan wel een diploma vmbo-t hebben.
  • Een TLV met minimaal 1 jaar geldigheid hebben.
  • Kunnen functioneren in een klas van maximaal 16 leerlingen.

De inschrijving bestaat verder uit een intakegesprek en dossieranalyse. De uiteindelijke plaatsing van een leerling wordt beoordeeld binnen de Commissie van Begeleiding (CVB).