Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap op Elan College Bussum en binnen stichting Elan 


Wat is de MR?

Het Nederlands onderwijs verplicht dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Een MR telt minstens vier leden en bestaat uit ouders/verzorgers en teamleden. Samen denken zij mee over de kwaliteit van de school. Alle ouders en schoolmedewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. 

De MR houdt zich in hoofdzaak bezig met taken als:
  • De formele organisatie op school.
  • Het aannemen van personeel door zitting te nemen in de sollicitatiecommissie.
  • Het financieel beheer, meedenken over de begroting van de school.
  • Helpen bij het opstellen van de schoolgids en het schoolplan.

     

MR op Elan College Bussum

Op Elan College Bussum bestaat de MR momenteel uit medewerkers Ferry Kok en Manon van Bolhuis en ouders Daphne Voorbij en Rob Schenk.
Onze medezeggenschapsraad is ook onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting.

Heeft u een onderwerp dat u graag besproken zou zien? Of wilt u een overzicht van de vergaderdata? U kunt ons mailen via mrcollege@elancollege.nl.

 

Wat is de GMR?

Het bestuur van stichting Elan heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders/verzorgers en personeelsleden van de verschillende scholen van stichting Elan. De GMR denkt mee over bestuursbesluiten en heeft hier op verschillende onderdelen zeggenschap in.