Welkom bij Elan College Bussum

Elan College Bussum is een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) voor havo- en vwo-leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. Elan College Bussum verzorgt het didactische aanbod in samenwerking met IVIO@school.

Elan College Bussum – school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Elan College Bussum maakt deel uit van Stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.