Missie en visie

Missie en visie

Iedereen wil leren, wij zorgen dat dit kan.

Wij willen het verschil maken voor jongeren voor wie het verschil nog niet gemaakt is, door te sturen op het ontwikkelen van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfsturing. Het is ons doel dat onze jongeren de school trots en toegerust verlaten, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en zij verder op weg komen naar een zelfstandig leven in de maatschappij. 

Wij bieden onderwijs waarin leerlingen zich zowel cognitief (kwalificatie), sociaal (socialisatie) en als individu (persoonsvorming) ontwikkelen. Leerlingen bouwen kennis op over de maatschappij en koppelen deze kennis aan hun eigen functioneren daarin. Burgerschapsvorming wordt verbonden met de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen tijdens mentorlessen en de begeleidingsgesprekken die bij de maandevaluaties horen. Een leerling hoeft niet alles te kunnen als hij of zij bij ons weggaat, als de leerling maar weet wat zijn of haar sterke punten zijn en waar er nog ondersteuning nodig is.

 Wij bieden een veilige leeromgeving met structuur en duidelijkheid. Dat doen we op basis van Geef me de 5, het onderwijsaanbod van IVIO@school en een lesaanbod op het gebied van sociaal-emotioneel leren, burgerschap en bewegen. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de individuele jongere (passend onderwijs). Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze leerlingen optimaal voorbereiden op het behalen van hun diploma, de stap naar een vervolgopleiding en een zelfstandig leven.  

Geef me de 5

We onderzoeken wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn. De methodiek Geef me de 5 is hierin de basis van ons handelen. Het leert mentoren om de manier van denken van iemand met ASS te begrijpen en hierop af te stemmen. Hierdoor ontstaat voor de leerling duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dit is nodig om veiligheid en rust te ervaren van waaruit geleerd kan worden.

 

Overtuigingen:

  • Iedereen doet iedere dag 100% zijn best om het goed te doen.
  • Iedereen mag zichzelf zijn.
  • Leerlingen en medewerkers hebben talenten en worden gestimuleerd die te ontdekken en ontwikkelen.
  • De school en omgeving dienen als oefenplaats.
  • Het werken in de driehoek leerling-ouders/verzorgers-school is cruciaal voor het succes van de leerling.

Onze slogan:
Iedereen wil leren, wij zorgen dat dit kan!