Doelgroep

Elan College Bussum is een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs op havo- en vwo-niveau voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Onze leerlingen zijn gebaat bij duidelijkheid. Daarom is de mentor de spil in de communicatie en betrekken wij onze leerlingen bij alle relevante gesprekken. Stap voor stap leren ze om verantwoordelijkheid te dragen en autonoom te zijn in hun keuzes.

Wij bieden een prikkelarme, veilige en voorspelbare leeromgeving. Op Elan College Bussum zijn de leerlingen ingedeeld in jaarklassen. Elke groep heeft een vast lokaal, waarin iedere leerling een vaste werkplek heeft. Aan ieder lokaal is een rustruimte gekoppeld.