Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers zijn heel belangrijk om de schoolcarrière tot een succes te laten leiden. De omgeving van thuis is anders dan het klimaat op school. Van ouders verwachten wij een positieve houding ten opzichte van de school en het werken met Geef me de 5 en Ivio@school. De mentor is de spil in het contact tussen u, de school en uw zoon of dochter.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten:
  • Informatieavond in de startweek.
  • Eerste voortgangsgesprek in de eerste zes weken van het schooljaar (incl. OPP).
  • Tweede voortgangsgesprek in januari.
  • Derde voortgangsgesprek in mei.

De structurele mailmomenten vanuit de mentor zijn:
  • Weekbericht (doorgaans op vrijdag).
  • Evaluatie na de toetsmaand met behaalde resultaten.
  • Twee keer rond het rapport. 

Naast contact via e-mail en telefoon, maken ook gebruik van de app Parro als communicatiemiddel tussen mentor en ouders/verzorgers.