Positive Behaviour Support (PBS) 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Wij gebruiken daarvoor de schoolbrede aanpak Positive Behaviour Support (PBS): ‘Goed gedrag kun je leren’. PBS is gericht op positief opvoeden. Wij richten ons hierbij vooral op wat goed gaat en geven kinderen daar positieve feedback op. Onze drie waarden zijn: Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid.

PBS heeft de volgende pijlers:

  • Een schoolbrede aanpak vanuit gezamenlijke waarden.
  • Preventie staat centraal.
  • De PBS-school werkt vanuit basiswaarden, heeft heldere gedragsverwachtingen, leert gewenst gedrag systematisch aan en bekrachtigt dit gedrag systematisch.
  • De PBS-school neemt beslissingen op basis van data.
  • De PBS-school en ouders/verzorgers zijn partners in de ontwikkeling van het kind.
  • PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem.

Het PBS-gedragsteam bewaakt het proces in de school. Dit gedragsteam bestaat uit de coördinator, een vertegenwoordiger uit iedere bouw, een vertegenwoordiger van het onderwijsondersteunend personeel en de directie.