IVIO@School


IVIO@School

Het Elan College verzorgt het didactische aanbod op havo/vwo niveau in samenwerking met IVIO@school.

Vakdocenten zijn op afstand (via internet) vraagbaak voor de leerlingen en de mentoren. De schoolvakken worden gevolgd met behulp van lesmateriaal van IVIO. Toetsen, opdrachten en werkstukken worden, via het leerlingvolgsysteem, verzonden naar de vakdocenten.

De vakdocenten corrigeren het gemaakte werk, voorzien het van commentaar en geven beoordelingen. Bij het lesmateriaal zijn lesbrieven gemaakt waarin voor elke les staat beschreven wat er gedaan moet worden. Wij passen IVIO klassikaal toe. Planningen en het vakaanbod van IVIO zijn voorspelbaar gemaakt. Elke IVIO les wordt klassikaal gestart.

Meer informatie over IVIO@School is te vinden op hun website.