Ziekmelding / verzuim


Ziekmelding / verzuim

Ziekmeldingen gebeuren telefonisch voor 08.30 uur op telefoonnummer 035 – 800 10 10. Dokters- en tandartsafspraken worden zo veel als mogelijk buiten schooltijd gepland. Wij werken bij (zorgwekkend) ziekteverzuim met de methodiek M@ZZL. Meer informatie via: https://www.ncj.nl/mazl/wat-is-mazl/

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze procedure loopt via de schoolmaatschappelijk werker, tevens verzuimcoördinator.

Een leerling behoort om 8.30 uur (onderbouw) of om 09.00 uur (bovenbouw) in de klas te zijn. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Wij werken met een ‘op tijd kom’ protocol.