Geef me de 5

Binnen Elan College maken we gebruik van de methodiek ‘Geef me de 5’. We zijn een hiervoor gecertificeerde school. Geef me de 5 wordt binnen Elan College toegepast op school- en klassenniveau. We creëren een omgeving waarin structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan. Een omgeving waarin leerlingen optimaal kunnen leren en ontwikkelen.

De leerkracht/mentor is opgeleid in de “Geef me de 5”-methodiek, beheerst de auti-communicatie en andere vaardigheden die autisme sensitief zijn. We gaan er als team vanuit dat leerlingen elke dag de intentie hebben het goed te doen. Als voor de leerling alles duidelijk is, er vertrouwen en motivatie is, doet de leerling wat er van hem wordt verwacht. De professionele rol van de mentor is om tolk te zijn van waarneming, gedachten, gevoel, gedrag en omgeving.

We geven de leerlingen helderheid over wat we van hen verwachten door duidelijk aan te geven Wat zij, Waar, Wanneer, met Wie en Hoe moeten doen.

Meer informatie over de methodiek Geef me de 5 is te vinden op hun website.