Onderwijsaanbod


Onderwijsaanbod

In de eerste twee leerjaren worden de basisvakken aangeboden op havo/vwo niveau. Aan het einde van leerjaar 2 wordt een keuze gemaakt voor havo of vwo niveau. Dit wordt besloten op basis van de overgangsnormering.

Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling een profiel:
– Cultuur en maatschappij
– Economie en maatschappij
– Natuur en gezondheid
– Natuur en techniek

Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen hun profielvakken. In het pre-examenjaar (havo 4, vwo 5) start iedere leerling met het profielwerkstuk. In voorbereiding op het examenjaar, doet iedere leerling in het pre-examenjaar staatsexamen in het vak maatschappijleer.